ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศิลปกรรมและวัฒนธรรม ไทย-ฟิลิปปินส์

ยินดีต้อนรับ

welcome to Arts and Culture Thailand – Philippines

12346767_584410431708030_366864023_n

ชื่อลายผ้า

ถักทอสายใย  ไทย-ฟิลิปปินส์

ความหมายของลายผ้า

ความหมาย

ฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ต่อไทยในฐานะมิตรประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน ทำให้ทั้งสองประเทศมีความปองดองกันวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นวัฒนธรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากสเปน ส่วนวัฒนธรรมของไทยจะเป็นงานเขียนภาพ งานปั้น งานแกะสลัก ซึ่งสำเร็จขึ้นด้วยความคิดและฝีมือของศิลปิน / ช่างไทยโบราณ ปัจจุบันนับเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และเป็นมรดกอันล้ำค่า สืบต่อเนื่องกันมาที่ทำลายผ้านี้เพื่อความสามัคคีปองดองกันทั้งสองประเทศเพื่อนบ้าน
Philippine friendly relations with Thailand as the country joined ASEAN. The two countries with the aim of Filipino culture is preserved as a cultural blend of East and West. Most of which are influenced by Spain. The culture of Thailand is a painting sculpture, carvings, made up with the idea of artists and craftsmen / technicians, is currently Thailand ancient cultural treasures. And a precious heritage Detectives continued to destroy the fabric of this desire for unity preserved two neighboring countries.